Minister finansów: budżet zbytnio 2018 r. zakończył się deficytem znacznie poniżej 15 mld zł