RPP odniosła się do podwyżek cen energii w 2019 roku