Booksy - polska zastosowanie pozyskała 4, 2 mln dol. finansowania