Istnieje Wiele

Terminy debet i kredyt pochodzą z terminologii łacińskiej. Debet pochodzi od łacińskiego słowa „Debere, które oznacza „być winnym. Kredyt pochodzi ...
17 lutego 2021
Akredytywa
Co to jest akredytywa? Akredytywa lub „akredytywa” to list z banku gwarantujący, że płatność kupującego na rzecz sprzedającego zostanie otrzymana ...
16 października 2020

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy