Jaki jest cel formularza W-9?

17 lutego 2021
Category: Swoje Konto

John Croyle

20 maja 2018 Formularz W-9, Cel, NIP Formularz W-9 to formularz utworzony przez IRS, używany przez osobę fizyczną lub podmiot, np. Firmę, do żądania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP) i innych informacji od stron, które zapłacili. Numer NIP to zazwyczaj indywidualny numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacyjny pracodawcy w firmie. Celem formularza W-9 jest podanie numeru NIP potrzebnego do wypełnienia „zwrotu informacji.

Zwrot informacjiZwrot informacji, taki jak formularz 1099-MISC, służy do przekazywania podlegających zgłoszeniu IRS płatności na rzecz określonych stron w ramach normalnej działalności. Typowa płatność podlegająca obowiązkowi zgłoszenia to kwota przekraczająca 600 USD wypłacana niezależnemu wykonawcy. W takim przypadku firma poprosiłaby niezależnego wykonawcę o wypełnienie i odesłanie formularza W-9. Uwaga: Formularz W-9 powinien być używany tylko, jeśli jesteś osobą z USA (w tym obcokrajowcem będącym rezydentem) lub firmą.

Federalna klasyfikacja podatkowaFormularz W-9 zawiera również prośbę o federalną klasyfikację podatkową partii. Jest to pomocne dla wnioskodawcy W-9, ponieważ niektóre rodzaje płatności dokonanych na rzecz określonych podmiotów nie muszą być zgłaszane do IRS przy zwrocie informacji. Ponadto klasyfikacja podatkowa może być użyta wraz z kodem zwolnionego odbiorcy w celu ustalenia, że ​​nie jest wymagane zabezpieczenie potrącenia u źródła.

Zabezpieczenie potrącenia podatku, jeśli nie zostanie dostarczony formularz W-9Innym celem formularza W-9 jest pomoc w zapewnieniu otrzymania pełnej zapłaty za sprzedane towary i usługi. Jeśli formularz W-9 nie zostanie dostarczony osobie lub podmiotowi, który o to poprosi, przyszłe płatności mogą wymagać wstrzymania części płatności (tzw. Rezerwowego potrącenia podatku) i przesłania jej bezpośrednio do IRS. Jest to podobne do sposobu, w jaki podatek federalny jest potrącany z wypłaty pracownika. Obecna stawka potrącenia rezerwowego wynosi 24%. W większości przypadków samo przesłanie formularza W-9 do wnioskodawcy eliminuje wszelkie wymagania dotyczące potrącenia podatku.

Przegląd IRSIRS podsumowuje całkowite płatności zgłoszone w deklaracjach informacyjnych i porównuje całkowitą kwotę z dochodem wykazanym w zeznaniu podatkowym podatnika. W przypadku rozbieżności IRS może zażądać od podatnika dalszych informacji lub wszcząć kontrolę.

Poniżej znajduje się lista „Cel formularza W-9 ″ w sekcji„ Instrukcje ogólne formularza IRS W-9Osoba fizyczna lub podmiot (osoba składająca wniosek W-9), która jest zobowiązana do złożenia zeznania informacyjnego w IRS, musi uzyskać prawidłowy numer identyfikacyjny podatnika (NIP), którym może być Twój numer ubezpieczenia społecznego (SSN), indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (ITIN) , adopcyjny numer identyfikacyjny podatnika (ATIN) lub numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), w celu zgłoszenia informacji, zwrotu zapłaconej Ci kwoty lub innej kwoty, którą należy zgłosić w zeznaniu informacyjnym. Przykłady zwrotów informacji obejmują między innymi:

Formularz 1099-INT (odsetki narosłe lub zapłacone)

Formularz 1099-DIV (dywidendy, w tym dywidendy z akcji lub funduszy inwestycyjnych)

Formularz 1099-MISC (różne rodzaje dochodu, nagrody, nagrody lub wpływy brutto)

Formularz 1099-B (sprzedaż akcji lub funduszy inwestycyjnych i niektóre inne transakcje przez brokerów)

Formularz 1099-S (wpływy z transakcji dotyczących nieruchomości)

Formularz 1099-K (transakcje kartą handlową i transakcje sieciowe stron trzecich)

Formularz 1098 (odsetki od kredytu hipotecznego), 1098-E (odsetki od kredytu studenckiego) 1098-T (czesne)

Formularz 1099-C (umorzony dług)

Formularz 1099-A (nabycie lub porzucenie zabezpieczonej własności)

Skorzystaj z formularza W-9 tylko wtedy, gdy jesteś obywatelem USA (w tym cudzoziemcem będącym rezydentem), aby podać poprawny numer NIP. Jeśli nie zwrócisz wnioskodawcy formularza W-9 z numerem NIP, możesz podlegać obowiązkowi odprowadzenia podatku. Zobacz formularz W-9 i instrukcje tutaj.

Skorzystaj z procesu kierowanego przez W9manager, aby stworzyć swój W-9. To zawsze jest darmowe!

Po co przechodzić przez kłopoty i niepewność związane z tworzeniem i wysyłaniem papierowego formularza W-9. Skorzystaj z procesu krok po kroku prowadzonego przez W9manager, aby stworzyć najbardziej poprawny i kompletny formularz W-9. Utworzenie i wysłanie formularza W-9 jest zawsze bezpłatne. W9manager to nie tylko kolejna pusta witryna w formacie PDF. Na każdym etapie dostępne są kontekstowe przyciski pomocy dostosowane do konkretnych okoliczności. Formularz W-9 jest następnie podpisywany elektronicznie i bezpiecznie wysyłany do wnioskodawcy.

Następnie możesz przechowywać swój formularz W-9 centralnie za pomocą W9manager. Zaloguj się na swoje konto później i wyślij je w razie potrzeby. Jeśli potrzebujesz utworzyć wiele W-9 dla więcej niż jednej firmy lub osoby, W9manager umożliwia utworzenie wielu firm w celu osobnego zarządzania nimi. Wreszcie, możesz również użyć swojego telefonu komórkowego, aby wysłać W-9 z dowolnego miejsca, do kogokolwiek, w dowolnym czasie.

Utwórz i wyślij swój formularz W-9 z W9manager już dziś!

Zastrzeżenie – Wszelkie porady księgowe, biznesowe lub podatkowe zawarte w niniejszym komunikacie, w tym załączniki i załączniki, nie mają na celu dogłębnej, dogłębnej analizy określonych kwestii. Artykuł ten nie zastępuje również formalnej opinii, ani nie wystarcza do uniknięcia kar podatkowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy