Volkswagen wypłaci Amerykanom zabezpieczenia. Ostateczna ugoda