Stosunek kredytów do wartości

17 lutego 2021
Category: Zakup Domu

Stosunek wartości kredytu do wartości, czyli LTV, to zdanie, które często widujemy, gdy dyskutuje się o rynku mieszkaniowym, chociaż wielu nie ma pojęcia, co to właściwie oznacza.

W rzeczywistości jest to dość prosta koncepcja. Wyjaśnimy dokładnie, czym jest LTV i jakie są konsekwencje wyższego lub niższego LTV dla twojego kredytu hipotecznego.

W tym przewodniku:
 • Co to jest wartość kredytu do wartości?
 • Jakie współczynniki LTV są dostępne?Co to jest dobre LTV?Pomóż w zakupieZapisz, zapisz, zapisz i porównajCo to jest wartość kredytu do wartości?

  Średnia pensja w Wielkiej Brytanii na początku 2015 roku wynosiła około 22 000 funtów, podczas gdy średnia cena domu jest ponad dziesięciokrotnie wyższa i wynosi nieco ponad 270 000 funtów.

  Jak widać, nawet przy dużych oszczędnościach, posiadanie wystarczającej ilości gotówki na zakup domu zajęłoby każdemu z nas niewiarygodnie dużo czasu. Dlatego dla większości z nas, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, aby kupić nieruchomość, potrzebny jest jakiś rodzaj kredytu lub hipoteki.

  Wartość kredytu do wartości to stosunek wartości zaciągniętego kredytu do wartości całej nieruchomości, wyrażony w procentach. Pozostała wartość jest wpłacana jako depozyt.

  Powiedzmy, że chcesz kupić dom o wartości 300 000 funtów, a na koncie znajduje się 60 000 funtów, które można wykorzystać jako depozyt. Będziesz potrzebować pożyczki w wysokości 240 000 GBP, aby kupić nieruchomość, więc Twoje LTV wyniesie 80%, ponieważ 240 000 = 80% z 300 000.

  Obliczanie LTV jest dość proste; wystarczy wziąć kwotę, którą chcesz pożyczyć, podzielić ją przez wartość nieruchomości, a następnie pomnożyć wynik przez 100, aby otrzymać wartość procentową.

  Aby zobaczyć to w odniesieniu do powyższego przypadku:

  Jakie współczynniki LTV są dostępne?

  Najniższe dostępne kredyty hipoteczne LTV mają współczynnik 60%, a najwyższy nawet 100%. Poniżej 80% jest uważane za „niskie, przy 85–90% i wyższe za „wysokie.

  Kredyty hipoteczne o niskim LTV wiążą się z niskimi stopami procentowymi, ale wysokimi depozytami i odwrotnie w przypadku kredytów o wysokich wskaźnikach.

  Co to jest dobre LTV?

  Z reguły im wyższy LTV, tym większe ryzyko po stronie pożyczkodawcy, ponieważ więcej pieniędzy jest pożyczanych komuś z mniejszym kapitałem, aby wpłacić go z góry w pierwszej kolejności jako depozyt. Przekłada się to na wyższe stopy procentowe.

  Pożyczka o niższym współczynniku LTV stanowi mniejsze ryzyko dla pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, ponieważ pożycza się mniej, a więc ogólnie będzie tańszym produktem.

  Oczywiście inne rzeczy, takie jak ocena zdolności kredytowej, również wpłyną na oferowane Ci stopy procentowe.

  Jako klient, to, czy byłbyś lepszy z wyższym lub niższym LTV, zależy od tego, czy przywiązujesz większą wagę do mniejszych miesięcznych płatności, czy też do mniejszego depozytu. Oczywiście wysokie LTV oznacza niski depozyt i odwrotnie.

  Ze względu na związane z tym ryzyko klientom o słabej historii kredytowej na ogół oferowane będą kredyty hipoteczne o niskim LTV, a kredyty hipoteczne o wysokim LTV będą oferowane osobom o znacznie lepszych wynikach kredytowych.

  Jeśli stać Cię na depozyt, kredyt hipoteczny o niskim LTV będzie działał dobrze na dłuższą metę z niższymi odsetkami i niższą całkowitą wartością kapitału do spłaty.

  Jeśli masz wystarczająco dobrą zdolność kredytową, a także środki na utrzymanie spłat, kredyt hipoteczny z wysokim LTV pozwoli ci wejść na drabinę nieruchomości z bardzo niewielkim wyprzedzeniem.

  Istnieje jednak bardzo wysokie ryzyko, że kredytobiorcy nie będą spłacać kredytów hipotecznych o wysokim LTV, biorąc pod uwagę wysokie odsetki i kapitał.

  Rzeczywiście, czasami dostępne są pożyczki o LTV wynoszącym 100% lub nawet wyższym, ale uważa się, że liczba pożyczkobiorców, którym te pożyczki są oferowane, a następnie nie spłacają ich, jest istotnym czynnikiem powodującym załamanie cen nieruchomości mieszkaniowych w 2010 r.

  Kredyty hipoteczne o wysokim LTV są często pożądane dla kupujących po raz pierwszy z niewielkim kapitałem z góry, ale biorąc pod uwagę związane z tym ryzyko, wielu decyduje się na skorzystanie z programów mieszkaniowych, takich jak pomoc w zakupie, która oferuje podobny wynik bez większego niebezpieczeństwa.

  Pomóż w zakupie

  Pomoc w zakupie to program wprowadzony przez rząd, aby pomóc kupującym po raz pierwszy wejść na drabinę nieruchomości bez ukąszeń z powodu zawyżonych stóp procentowych i niemożliwych do poniesienia spłat kredytów.

  Po załamaniu się finansów i cen nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007–2011 odsetek oferowanych kredytów hipotecznych o wysokim LTV drastycznie się zmniejszył w porównaniu z kredytami o niższych wskaźnikach. Oznaczało to niebezpieczeństwo dla kupujących po raz pierwszy, którzy nie mają kapitału niezbędnego do opłacenia kredytu hipotecznego o niskim LTV.

  Pomoc w zakupie działa na dwa sposoby, z których oba mają na celu głównie umożliwienie kupującym zakup nieruchomości bez wpłacania więcej niż 5% wartości nieruchomości jako depozytu.

  Pierwszy sposób ma zastosowanie tylko do kupujących nowe domy i obejmuje rząd oferujący kupującemu 20% pożyczki. Drugi sposób, w jaki to działa, i dotyczy to LTV, polega zasadniczo na tym, że rząd gwarantuje pożyczkodawcy 15% wartości pożyczki, tak aby mógł on zaoferować kredyt hipoteczny o wartości 95% LTV przy mniejszym ryzyku.

  Zapisz, zapisz, zapisz i porównaj

  Chociaż istnieją różne programy, takie jak pomoc w zakupie, aby pomóc Ci w zakupie, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli chcesz kupić nową nieruchomość, jest po prostu zaoszczędzić tyle, ile możesz, i wpłacić tyle, ile możesz z góry jako depozyt.

  Niezależnie od Twoich wymagań, jeśli potrzebujesz kredytu hipotecznego, aby pomóc w zakupie nowej nieruchomości, porównaj oferty kredytów hipotecznych online, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepsze oferty.

  Skorzystaj z naszej usługi porównywania kredytów hipotecznych, aby uzyskać listę najtańszych ofert na rynku i wprowadzić się jak najszybciej.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy