Belka: obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna