Resort finansów spodziewa się stopniowego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach